Voorschriften

Kijk voor uw afspraak steeds na of u nog voorschriften voor uw medicatie nodig heeft. Vraag ze tijdens de raadpleging aan de dokter. Er worden voldoende voorschriften meegegeven tot uw volgende medische controle.

Beleid: voorschriften worden niet voorgeschreven wanneer er de laatste 6 maanden geen consultatie aan voorafgegaan is.

Één vaste huisartsenpraktijk a.d.h.v. het Globaal Medisch Dossier

Als je een globaal medisch dossier (GMD) afsluit in de huisartsengroepspraktijk ‘DOKTERS PLUS’, geef je de opdracht je dossier zorgvuldig te beheren. Een GMD is belangrijk op elke leeftijd. Hoe vroeger je er één hebt, hoe vollediger het zal zijn. Zelfs als je gezond bent, blijft een GMD belangrijk.

Financiële voordelen voor de patiënt met een GMD:

  • 30% remgeldvermindering voor consultaties bij de groepspraktijk die het GMD bijhoudt
  • Hogere terugbetaling voor een consult bij een specialist, na verwijzing door de huisarts.

Beleid:
Wij raden al onze vaste patiënten aan een GMD af te sluiten!

Labostalen

Labostalen (bv urine, stoelgang,…) worden bij voorkeur binnengebracht binnen de uren van het secretariaat en steeds voor 18u30 zodat het labo deze tijdig kan ophalen.

Attesten

Er worden geen attesten afgeleverd die niet conform zijn met de realiteit.

Sportarts

Dokter Vanhees heeft een licentie sportgeneeskunde. Hij is erkend keuringsarts, aangesloten bij SKA (sport- en keuringsartsen).

Opgelet: SPORTMEDISCHE ONDERZOEKEN worden enkel gedaan na telefonische afspraak en dus niet via de digitale wachtkamer! De onderzoeken gaan steeds door op de praktijk in de Rode Kruislaan. Op dit moment worden deze onderzoeken niet door het RIZIV vergoed.

Medisch telefoonboekje

Huisartsenwachtdienst

wachtdienst 089 59 00 59

Tandartswachtdienst

weekend, feestdagen en brugdagen 090 33 99 69

Apothekerwachtdienst

wachtdienst 0903 99 000

Hulpdiensten

Antigifcentrum 070 245 245
Ambulance 112
Brandweer 112
Politie 101

Ziekenhuizen

AZ Vesalius 012 39 61 11
Jessa Ziekeenhuis Hasselt 011 33 55 11
Zol Genk 089 32 50 50