Voorschriften

Regelmatige controles zijn van belang voor het goede verloop van een behandeling.

Aandoeningen zoals ‘hoge bloeddruk’ en ‘suikerziekte’ zijn voorbeelden waarbij men weinig ernstige klachten ervaart. Het nut van een consultatie in opvolging van deze aandoeningen kan dan soms banaal lijken vanuit een patiëntenstandpunt.
Toch is een goede opvolging zeer belangrijk!
Kleine aanpassingen in medicatie en regelmatige controles kunnen grotere problemen in de toekomst voorkomen.

Beleid:
Daarom worden voorschriften niet voorgeschreven wanneer er de laatste maanden geen consultatie aan voorafgegaan is.
Tijdens een consultatie geven we dan wel voldoende voorschriften mee tot uw volgende medische controle.

Een preventieplan a.d.h.v. de GMD+ consultatie

Iedereen tussen 45 en 75 jaar kan  ervoor kiezen om een persoonlijk preventieplan te maken met zijn/haar huisarts. Dit noemt men een GMD+ consult.
Zo een GMD+  omvat een preventieve medische check-up en moet jaarlijks plaatsvinden.

Er zijn 6 onderwerpen binnen het persoonlijk gezondheidsplan (aanpasbaar per geslacht):

  • levensstijl (lichaamsbeweging, voeding, roken, alcohol, gewicht)
  • risico op hart- en bloedvataandoeningen (met o.a. bloeddrukmeting)
  • opsporen van darmkanker, borstkanker, baarmoederhalskanker
  • controle vaccinatiestatus (tetanos, griep, pneumococcen)
  • meting van een aantal waarden (suiker, eiwit in urine, cholesterol, nierfunctie)
  • risico’s naar geestelijke gezondheid

Beleid:
Binnen de groepspraktijk ‘DOKTERS PLUS’ zal dr. Michiel Gerits deze GMD+ consultatie uitvoeren. Neem hiervoor steeds 2 afspraken ( = 2x 15 min)

Één vaste huisartsenpraktijk a.d.h.v. het Globaal Medisch Dossier

Als je een globaal medisch dossier (GMD) afsluit in de huisartsengroepspraktijk ‘DOKTERS PLUS’, geef je de opdracht je dossier zorgvuldig te beheren. Een GMD is belangrijk op elke leeftijd. Hoe vroeger je er één hebt, hoe vollediger het zal zijn. Zelfs als je gezond bent, blijft een GMD belangrijk.

Financiële voordelen voor de patiënt met een GMD:

  • 30% remgeldvermindering voor consultaties bij de groepspraktijk die het GMD bijhoudt
  • Hogere terugbetaling voor een consult bij een specialist, na verwijzing door de huisarts.

Beleid:
Wij raden al onze vaste patiënten (van ‘DOKTERS PLUS’: dr. Karel Vandebeek, dr. Guy Vanhees, dr. Rudi Scherpenberg, dr. Michiel Gerits) aan een GMD af te sluiten!

Attesten

Er worden geen attesten afgeleverd die niet conform zijn met de realiteit.

Sportarts

Dokter Vanhees heeft een licentie sportgeneeskunde. Hij is een erkend keuringsarts, aangesloten bij SKA (sport- en keuringsartsen).

Sportmedische keuringsonderzoeken worden enkel gedaan na telefonische afspraak en dus niet via de digitale wachtkamer.

Voorlopig worden deze onderzoeken nog niet door het RIZIV vergoed.

 

Medisch telefoonboekje

Huisartsenwachtdienst

weekwachtdienst 089 – 59 00 59
weekendwachtdienst 089 – 59 00 59

Tandartswachtdienst

weekwachtdienst 090/33 99 69
weekendwachtdienst 090/33 99 69

Apothekerwachtdienst

weekwachtdienst 0900/10 500
weekendwachtdienst 0900/10 500

Hulplijnen

Aids- en Soa telefoon 078/15 15 15
Anonieme Alcoholisten 03/239 14 15
Bejaardenmishandeling 078/15 15 70
Child Focus 116000
Diabetes Infolijnen 0800/96 333
Drugslijn 078/15 10 20
Geweld en seksueel misbruik 1712
Holibifoon 080/09 95 33
Kankerfoon 0800/15 802
Kindermishandeling 0800/970 79
Kinder- en Jongerentelefoon 102
Levensmoeilijkheden 106
Zelfmoord preventie 1813

Hulpdiensten

Antigifcentrum 070/245 245
Brandweer 112
Brandwondencentra 02/268 62 00
Politie 101
Rode Kruis Vlaanderen 105
Spoeddienst 112

Ziekenhuizen

AZ Vesalius 012/396111
Jessa Ziekeenhuis 011/308111
Medisch Centrum Bilzen 089/410111
Zol Genk 089/325151
Link / bron: noodnummer.be